Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy

Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy

Beschreibung